Schodołazy elektryczne – Urządzenia pomocny w pokonywaniu schodów dla osób na wózkach

Osoby niepełnosprawne napotykają w życiu codziennym wiele barier architektonicznych. Poruszając się o kulach, z balkonikiem czy na wózku inwalidzkim, mają duże problemy, aby je pokonać. Z powodu istnienia barier architektonicznych, osoby takie mają bardzo ograniczoną możliwość poruszania się poza miejscem zamieszkania. Link „Schodołazy elektryczne – Urządzenia pomocny w pokonywaniu schodów dla osób na wózkach”