Windy dla niepełnosprawnych – nowoczesne rozwiązania dla niepełnosprawnych

8 Lip 2016 admin

drzwi windy żółteOsoby niepełnosprawne posiadają zdecydowanie mniejsze możliwości korzystania z wszystkich miejsc publicznych. Spowodowane jest to między innymi dużymi niedogodnościami przy projektowaniu i budowie przestrzeni publicznych – w tym niedostosowania przejść oraz ciągów komunikacyjnych pod potrzeby osób poruszających się na przykład na wózkach dla niepełnosprawnych.

Przestrzenie publiczne takie jak place, ale również obiekty o charakterze publicznym czyli dworce kolejowe, budynki urzędów, szpitali – miejsca dużego natężenia ruchu pieszego, powinny mieć odpowiednie udogodnienia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że odpowiednie ciągi komunikacyjne w dużej mierze projektowane jakiś czas temu budowane były głównie z myślą o osobach w pełni sprawnych, które mają zdecydowanie lepsze możliwości poruszania się. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że poruszanie się na wózku dla niepełnosprawnych jest zdecydowanie trudniejsze – wszelkie przeszkody ponad terenem takie jak progi, podwyższone krawężniki, oraz pochylnie o zbyt dużym kącie nachylenia o schodach nie wspominając znacząco wpływają na możliwość pokonywania terenu przez osoby niepełnosprawne.

Windy dla niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej

nieprzystosowanie przestrzeni publicznej dla niepełnosprawnychTypowe windy są urządzeniami dźwigowymi montowanymi w budynkach – ich wewnętrzna lub zewnętrzna konstrukcja umożliwia na montaż windy w budynkach o różnorodnej konstrukcji (czasami w starszych obiektach nie ma możliwości budowy szybu niezbędnego do pracy windy osobowej, w takich przypadkach stosuje się windy zewnętrzne). Zupełnie inny charakter posiadają windy dla niepełnosprawnych, zaprojektowane są one wyłącznie do wykorzystania przez osoby z problemami ruchowymi – z tego powodu posiadają one inne rozmiary, maksymalne obciążenie. Podczas projektowania przestrzeni w której znajdą się windy dla niepełnosprawnych szczególnie ważne jest umiejscowienie tego urządzenia względem ciągów komunikacyjnych.

Współcześnie coraz częściej stosuje się windy, platformy oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych pozwalające na dostosowanie ciągów komunikacyjnych pod specyfikę poruszania się na typowym wózku inwalidzkim. Rozmiary wózków są zawsze uwzględnione w projektach windy dla niepełnosprawnych tak, aby możliwość skorzystania z windy dla niepełnosprawnych miały osoby jeżdżące na wózkach o niestandardowych wymiarach.

Dzięki nowoczesnym technologiom usługowym możliwe jest dostosowanie przestrzeni publicznych przez zastosowanie urządzeń takich jak:

  • Windy dla niepełnosprawnych
  • Platformy i pochylnie schodowe
  • Wyprofilowanie terenu minimalizujące różnice wysokości oraz przeszkody terenowe.

Stosowanie windy dla niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej wiąże się z odpowiednimi kosztami – najczęściej jednak wybiera się prace projektowe mające na celu odpowiednie dostosowanie terenu budowy biorąc pod uwagę typowe wytyczne budowlane stawiane obiektom mającym być w pełni dostępne dla wszystkich. Tutaj szczególnie kuleją przestrzenie publiczne, chodniki i ciągi komunikacyjne (chyba zaraz po budynkach mieszkalnych), gdzie projektanci najczęściej kreślą plany dróg według kryterium kosztów – a nie dostosowania budynku pod windy dla niepełnosprawnych.

schody w miejscu pubicznym

Więcej na http://platformy-przyschodowe.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *